آغاز ساخت آزاد راه باتومی


batumi-roed

به گزارش سایت خبری bm.ge، اداره جاده های گرجستان و شرکت ساختمانی POLAT YOL & MAPA ترکیه یادداشت همکاری به منظور ساخت آزاد راه باتومی به امضاء رساندند.

این آزاد راه به طول ۱۳ کیلومتر و به صورت دو طرفه خواهد بود که از مناطق Makhinjauri, Gantiadi,  Kapreshumi, Salibauri, Feria, Makhvilauri, Khelvachauri  عبور خواهد کرد و شامل ۱۹ پل، ۵۷ لوله آب و … می باشد.

شایان ذکر است سرمایه لازم جهت تکمیل این پروژه ۳۲۹ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۷۳۴ لاری اعلام شده است.

پروژه ساخت آزاد راه باتومی در چارچوب توافقنامه دولت گرجستان با بانک سرمایه زیر ساخت آسیا (AIIB) و بانک توسعه آسیا (ADB) با پرداخت وام به اجرا می رسد.