احداث هتل در کوتایسی


hotel-COURTYARD-MARRIOTT

نماینده شرکت COURTYARD MARRIOTT و آقای تِمور چقونیا بازرگان گرجستانی جهت احداث هتل پنج ستاره که شامل صد اتاق خواب می باشد یادداشت همکاری امضاء نموده اند. این هتل در خیابان داوید آغماشنبلی شهر کوتایسی ساخته می شود و مبلغ سرمایه گذاری شده در این پروژه ۱۳ میلیون لاری عنوان شده است.

شهردار کوتایسی آقای شوتا موگولیا احداث این هتل را یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های اجرا شده در در سالهای آخر در کوتایسی دانست.