احداث کارخانه تولید کاشی در سال آینده


factory

به گزارش وزارت اقتصادی و توسعه پایدار گرجستان در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ در چارچوب طرح Produce in  Georgia و با حمایت مالی دولت گرجستان در تفلیس کارخانه تولید کاشی بتنی با نام تجاری Neostar احداث خواهد شد.

سرمایه احداث این کارخانه ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار لاری عنوان گردیده که توانایی تولید ۵۰۰ هزار متر مربع کاشی در سال را دارد. کارخانه مذکور باعث اشتغال سی نفر به صورت مستقیم میگردد.