احداث کارخانه خانه پنیر Teleti


house-of-chess

وزارت کشاورزی گرجستان از افتتاح کارخانه تولید فرآورده های لبنی با نام (خانه پنیر Teleti) توسط معاون وزیر کشاورزی گرجستان آقای گیورگی چخایدزه، فرماندار کومو کارتلی آقای گریگول نمسادزه و رئیس آژانس مدیریت پروژه های کشاورزی آقای ماموکا کواراتسخلیا خبر داد.

سرمایه این کارخانه که در چارچوب پروژه کشاورزی احداث گردیده ۳۶۶ هزار دلار اعلام شده که مبلغ ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ دلار آن به صورت حمایت دولتی بوده است.

 

house-of-chess-1

این کارخانه که در منطقه گردابانی احداث گردیده باعث اشتغال ۲۰ نفر به صورت مستقیم شده است بازار هدف محصولات این کارخانه که انواع پنیر می باشد بازار محلی عنوان شده است.

شایان ذکر است که در چارچوب پروژه کشاورزی تا کنون ۱۶۵ کارخانه جدید احداث گردیده است.