اعضای افتخاری


    نام و نام خانوادگی                                                              نام شرکت                                                     نوع فعالیت

———————————————————————————————————————————————————————————-

کریم محمد حسینی حمید                                          ——————                                      پالایش و صادرات مواد نفتی

————————————————————————————————————————————————————————————-

محسن آقا حسینی                                                      شرکت پاسارگاد                                                 لوازم ساختمانی 

————————————————————————————————————————————————————————————–

فرهاد کجوری                                                       شرکت BETTER HOME                                      مشاورین املاک

————————————————————————————————————————————————————————————–

سید حسن کوه کمر                                                  ——————                                            ——————

————————————————————————————————————————————————————————————–

حسین علی جانی                                                       ——————                                             ——————

————————————————————————————————————————————————————————————–

حمید شریعتی                                                          ——————                                      رستوران ایرانی شاندیز

————————————————————————————————————————————————————————————–

مجید شریفی                                                            ——————                               نمایندگی شرکت مسافربری هوایی

—————————————————————————————————————————————————————————————

کامران پریزاد                                                       شرکت ایران پلاست                                       مواد پلیمری و پلاستیک

—————————————————————————————————————————————————————————————

محمد حسین نثاری فرد                                          شرکت Best & First                                   شرکت خدمات گردشگری

—————————————————————————————————————————————————————————————

اصغر انباقی                                                             ——————                                    واردات ظروف پلاستیکی

—————————————————————————————————————————————————————————————-

سید مسعود مصطفوی                                      شرکت بین الملی گرین لند                                  ——————

—————————————————————————————————————————————————————————————-

زهره علیزاده راد                                                    ——————                                            ——————

—————————————————————————————————————————————————————————————-

احمد همایونی                                                          ——————                                            ——————

—————————————————————————————————————————————————————————————–

حمید احمد زاده                                                      ——————                                             حمل و نقل بین المللی

——————————————————————————————————————————————————————————————

حمزه پارسای جمیل                                                  ——————                                             ——————

——————————————————————————————————————————————————————————————-

هادی مسعود فر                                                      ——————                                             ——————

——————————————————————————————————————————————————————————————-

یوسب موروانیدزه                                                   ——————                                             ——————

——————————————————————————————————————————————————————————————-

زویاد گابیسونیا                                                 شرکت Fine Life Group                          موسسه حقوقی و حسابرسی

——————————————————————————————————————————————————————————————

گیورگی جاخوتاشویلی                                       هلدینگ Capitol Management                         ——————

——————————————————————————————————————————————————————————————

یعقوب فاطری                                                          ——————                                    ——————

——————————————————————————————————————————————————————————————

فرزین ولی پور                                                       ——————                                    ——————

——————————————————————————————————————————————————————————————

فرشاد ایرجی                                                     ——————                                                      حمل و نقل 

——————————————————————————————————————————————————————————————\

کریم محمد حسینی حمید                                          ——————                                      پالایش و صادرات مواد نفتی