اعطاء وام ۸۰ میلیون دلاری بانک توسعه آسیا به گرجستان


asian-development-bank-and-georgia

معاون وزیر دارایی گرجستان آقای گیورگی کاکاوریدزه از اعطای وام به گرجستان به مبلغ ۸۰ میلیون دلار توسط بانک توسعه آسیا  (ADB ) خبر داد.

این اقدام بانک توسعه آسیا در جهت ساخت آزاد راه Rikoti – Kharagauli به طول۵۰ کیلومتر انجام می شود که مدت باز پرداخت این وام ۲۲ سال عنوان شده است.

آقای کاکاوریدزه ساخت این آزاد راه را در جهت توسعه وضعیت اقتصادی این مناطق قابل اهمیت دانست.