اعطای ۷۵ در صد از سهام منطقه آزاد صنعتی پوتی به شرکت چینی


georgia-china-business-forum

در چارچوب مجمع بیزینس گرجستان و چین که در تاریخ ۱۸ سپتامبر در چین برگزار گردید یادداشت همکاری اعطای ۷۵ در صد از سهام منطقه آزاد صنعتی پوتی به شرکت چینی، ما بین وزیر اقتصاد گرجستان آقای گیورگی گاخاریا و نمایندگان شرکت چینی CEFC به امضاء رسید.

poti-free-industrial-zone

 

براساس این یادداشت گرجستان سهم ۷۵ درصد از منطقه صنعتی پوتی که در مالکیت دولت گرجستان قرار دارد به شرکت چینی  CEFC اعطا خواهد نمود که مدیریت و اداره این منطقه آزاد صنعتی پوتی بر عهده این شرکت خواهد بود.

همچنین در مجمع بیزینس گرجستان و چین اعضای هیأت گرجستان درباره توانمندیهای سرمایه گذاری گرجستان به سخنرانی بیاناتی عنوان نمودند و برگزاری اینگونه مجامع را گامی بزرگ در جهت توسعه روابط تجاری این دو کشور شمردند.