افتتاح اتاق اقتصادی و بازرگانی گرجستان و لهستان


polish.georgia

بیست سازمان گرجستانی و لهستانی با همکاری سفارتخانه های گرجستان و لهستان در تفلیس اتاق اقتصادی و بازرگانی گرجستان و لهستان را افتتاح نمودند.

شرکاء این اتاق، آژانس بازرگانی و سرمایه گذاری لهستان (Polish investment and trade Agency) و شرکت سرمایه گذاری گرجستان (Enterprise Georgia) می باشند.

شرکت ها و اشخاص بعد از عضویت در این اتاق قادر خواهند بود از سرویس های خدماتی زیر استفاده نمایند :

  • طرح توسعه فعالیت سازمان گرجی در بازار لهستان
  • افزایش فعالیت شرکتهای گرجی در لهستان
  • برگزاری جلسات با نمایندگان دولت
  • تماس مستقیم با اعضای اتاق های بازرگانی دیگر لهستان
  • لیست مناقصه های ماهیانه در لهستان
  • اطلاعات بیزینس لهستان
  • دسترسی به تکنولوژی ها از جمله سیستم CRM
  • حضور در مراسمات تجاری و فرهنگی