افتتاح خط راه آهن باکو- تفلیس – قارص


rail

در تاریخ ۳۰ اکتبر در شهر باکو آذربایجان با حضور نخست وزیران گرجستان ، قزاقستان و ازبکستان،  روسای جمهور آذربایجان و ترکیه خط راه آهن باکو – تفلیس – قارص افتتاح شد.

آقای کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان در مراسم افتتاحیه در باکو اعلام کرد که خط راه آهن جدید واقعیت اقتصادی فعلی را تغییر خواهد داد و فرصت های اقتصادی جدیدی را در منطقه و فراتر از آن ایجاد خواهد کرد.

اجرای پروژه خط راه آهن باکو- تفلیس – قارص بر اساس توافق بین دولت های آذربایجان، گرجستان و ترکیه در سال ۲۰۰۷ آغاز شد.

خط راه آهن جدید تقریبا ۸۵۰ کیلومتر می باشد به صورتی که ۵۰۴ کیلومتر از آن از آذربایجان میگذرد و سه کشور آذربایجان، گرجستان و ترکیه را بهم متصل می نماید.

این راه آهن باعث اتصال این کشور ها به اروپا و آسیا به صورت خط آهن می شود و پیش بینی می شود که باعث افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم شود.

 بر حسب این پیش بینی در مرحله اول در یک سال ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بار و یک میلیون نفر مسافر جابجا خواهد شد.