افزایش صادرات شراب گرجستان


wine-georgia

طبق گزارش آژانس ملی شراب گرجستان، صادرات شراب گرجستان در قیاس با سال قبل افزایش ویژه ای یافته است.

براساس آمار به دست آمده، از ماه ژانویه تا سپتامبر سالجاری ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بطری شراب به ۴۵ کشور خارجی صادر شده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ با ۶۳ درصد رشد همراه بوده است به صورتیکه مبلغ ثبت شده صادرات این محصول به ۱۱۶ میلیون دلار رسیده است.

بزرگترین مشتریان شراب گرجی چین، روسیه، اوکراین، لهستان، آمریکا، آلمان، فرانسه، آذربایجان را میتوان نام برد.

کشورهایی که بیشترین واردات شراب گرجستان را به کشور خود داشته اند به ترتیب عبارتند از:

  • روسیه – (۳۳۲۴۳۱۵۷ بطری)
  • چین – (۵۵۳۷۲۶۱ بطری)
  • اوکراین – (۵۳۲۲۶۸۳ بطری)
  • قزاقستان – (۲۰۴۴۱۴۳ بطری)
  • لهستان – (۱۸۶۹۸۵۲ بطری)

همچنین در این مدت ۱۴۷ هزار بطری چاچا (Chacha) به ۱۸ کشور خارجی صادر گردیده که در مقایسه با سال قبل افزایش ۱۳۱ درصدی داشته است.

مبلغ ثبت شده صادرات این محصول از ماه ژانویه تا سپتامبر سالجاری به ۱۹۴ میلیون دلار رسیده است که به نسبت سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.