افزایش صادرات هلو گرجستان


export-peach-georgia

طبق گزارش وزارت کشاورزی گرجستان در سال ۲۰۱۷ صادرات هلو در قیاس با سال قبل افزایش ویژه ای یافته است.

براساس آمار به دست آمده، صادرات هلو در سال جاری به میزان ده هزار و ۸۰۰ تن رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، با ۸۸ درصد رشد همراه بوده است به صورتیکه مبلغ ثبت شده صادرات این محصول به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسیده است.

کشورهایی که بیشترین واردات هلو گرجستان را به کشور خود داشته اند به ترتیب عبارتند از :

  • روسیه (۸۱%)
  • آذربایجان (۸%)
  • ارمنستان (۶%)
  • اوکراین و قزاقستان