افزایش صادرات کیوی گرجستان به ژاپن


Kiwifruit-1

وزارت کشاورزی گرجستان از افزایش صادرات کیوی به ژاپن خبر داد.

در دیداری که  وزیر کشاورزی گرجستان آقای لوان داویتاشویلی با رئیس شرکت تجاری ژاپنی Agri و مؤسس شرکت Nergeta تولید کننده کیوی گرجی انجام گرفت طرفین در مورد توسعه صادرات کیوی گرجستان به ژاپن بحث و بررسی گشت.

رئیس شرکت Agri  در مصاحبه با خبرنگاران، گرجستان را به علت دارا بودن شرایط آّب و هوایی بخصوص بسیار مساعد جهت تولید کیوی عنوان نمود و افزود که گرجستان در این بخش دارای پتانسیلهای بسیاری می باشد.

آقای داویتاشویلی نیز عنوان نمودند که توسعه صادرات کیوی گرجستان به بازار ژاپن برای این کشور بسیار حائز اهمیت است.

شایان ذکر است که شرکت Nergeta در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار کیوی گرجستان را به بازار ژاپن صادر نمود و امسال صادرات ۱۰۰ تن کیوی به این بازار پیشبینی می شود.