افزایش مهمانان ایرانی در هتل های گرجستان


hotel-georgia

به گزارش اداره ملی آمار گرجستان در سال ۲۰۱۶ میزان مهمانان هتل های گرجستان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۳ درصد رشد همراه بوده است به صورتی که به دو میلیون ۵۳۹ هزار ۸۰۰ نفر رسیده است.

طبق داده های به دست آمده در سال قبل اتباع گرجستان ۳۴٫۲% از میهمانان هتل های گرجستان را شامل شده اند.

همچنین در این گزارش آمده که میزان مهمانان ایرانی هتلهای گرجستان ۶٫۶ برابر افزایش یافته که در مجموعه ۱۱٫۸ در صد از کل مهمانان هتل های گرجستان در سال ۲۰۱۶ را شامل شده است.

گفتنی است بیشتر مهمانان هتل های گرجستان از کشورهای لهستان، آلمان، ترکیه، روسیه، اوکراین، آمریکا و ارمنستان ثبت گردیده است.