افزایش واردات خودروهای هیبریدی و الکتریکی در گرجستان


car-hybrid-in-georgia

بر طبق گزارش وزارت امور داخلی گرجستان تا تاریخ ۱۶ آگوست سالجاری ۳۲۸ خودروی الکتریکی و ۹ ۸۷۰ خودروی هیبریدی وارد این کشور شده است.

بر اساس آمار به دست آورده میزان واردات خودروهای الکتریکی و خودروهای هیبریدی در ۸ ماهه سالجاری در مقایسه با سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دارای رشد محسوسی می باشد به صورتی در سال ۲۰۱۵ واردات ۵  خودروی الکتریکی و ۱۳۱۷ خودروی هیبریدی به ثبت رسیده و در سال ۲۰۱۶، ۳۴ خودروی الکتریکی و ۵۳۹۰ خودروی هیبریدی وارد گرجستان شده است.  

 

car-hybrid-in-georgia-1

همچنین در حال حاضر در تفلیس برای این گونه خودرو ها چندین ایستگاه شارژ وجود دارد.