افزایش واردات خودرو های هیبریدی و الکتریکی


import-car-hybrid-in-georgia

طبق گزارش اداره درآمد گرجستان در ماه های ژانویه و نوامبر سالجاری ۱۳۹۴۲ خودروی هیبریدی و ۶۴۱ خودروی الکتریکی وارد این کشور شده است.

براساس این گزارش در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۶ واردات خودروهای الکتریکی و هیبریدی ۱۴ عدد ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در سال ۲۰۱۶ خودروهای الکتریکی و هیبریدی به صورت تفکیک شده ثبت نشده اند.