امضای توافقنامه بین بنادر آناکلیا، آذربایجان و قزاقستان


anakliya

در چارچوب سمینار راه ابریشم تفلیس که در این شهر در تاریخ ۲۸ و ۲۹ نوامبر برگزار شد کنسرسیوم توسعه آناکلیا موفق به امضاء قرارداد با بنادر ترانس کاسپین در مورد حمل و نقل گردید.

 این توافق از سوی Levan Akhvlediani، مدیر کل کنسرسیوم توسعه آناکلیا با نمایندگان بنادر آناکلیا، آذربایجان و قزاقستان به امضاء رسید.

توافق نامه بین بندرها در توسعه حمل و نقل دریای خزر کمک خواهد کرد و شرایط رقابتی برای حمل و نقل محموله را در پایان ساخت بندر آناکلیا ایجاد خواهد کرد.

در آینده نزدیک، Anaklia Port قصد دارد یک یادداشت همکاری با بندر رومانیایی Constantas امضا کند.

لازم به ذکر است که ساخت بندر آناکلیا در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۷ آغاز می شود و افتتاح فاز اولاین بندر  در سال ۲۰۲۱ اعلام گردیده است.