امضا سه قرارداد بانکهای گرجستانی با گروه EIB


tbc-bank-and-euro

 

بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) در جهت حمایت و پشتیبانی مشاغل کوچک و متوسط گرجستان با سه بانک گرجستانی قرارداد امضاء نمود.

اولین قرارداد بین بانک سرمایه گذاری اروپا با Credo Bank امضا شد که باعث تأمین اعتبار به میزان ۱۲ میلیون لاری (حدود ۴٫۴۲ میلیون دلار) برای شرکت های کوچک و متوسط گرجستان (MSE – کسب و کارهایی که کمتر از ده کارمند دارند ) به ویژه در مناطق روستایی و با تمرکز بر زنان کارآفرین فعال خواهد شد.

 

دو قرارداد دیگر با بانک TBC امضا شد که شامل تأمین و تضمین بودجه توسط اتحادیه اروپا برای نوآوران (InnovFin)  به مبلغ ۲۴۰ میلیون لاری (حدود ۸۸٫۵۰ میلیون دلار) به صورت وام برای شرکت های نوآور گرجستانی طی دو سال آینده می باشد.

گفتنی است که ۵۰ درصد وام صادر شده، از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB)  بیمه شده است.

 

توافقنامه سوم به مبلغ ۴۲ ميليون لاری (حدود ۱۵٫۴۹ ميليون دلار) که تحت عنوان اتحادیه اروپا برای توسعه بیزینس (EU4Business)  می باشد و درخصوص اعطای وام هاي کوچک به SME ها، حفظ مشاغل و ايجاد فرصت هاي تجاري جديد در گرجستان است.

 

شایان ذکر است که در این توافقنامه نیز ۷۰ درصد وام صادر شده، از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB)  بیمه شده است.

 

تمام موافقتنامه ها با کمک مالی از برنامه های Innovfin و EU4Business اتحادیه اروپا امکان پذیر است.