برگزاری سمینار راه ابریشم در تفلیس


abrisham-way

وزارت امور خارجه و اقتصاد گرجستان با همکاری نخست وزیر این کشور دومین سمینار راه ابریشم تفلیس در تاریخ ۲۸-۲۹ نوامبر سالجاری برگزار می نمایند.

در این سمینار که با هدف توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین آسیا و اروپا صورت می گیرد بیش از هزار نماینده رسمی از ۵۰ کشور دنیا شرکت خواهند داشت.

 

 

 شرکت کنندگان در سمینار راه ابریشم به بررسی ارتباطات و چشم انداز های تعمیق همکاری در زمینه تجارت منطقه ای و بین المللی و در مورد موضوعاتی همچون : ترویج تجارت، توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه دیجیتال، زیر ساخت های حمل و نقل، زمینه انرژی و توانمندی های سرمایه گذاری در گرجستان و … به بحث خواهند پرداخت.

 

دومین سمینار راه ابریشم تفلیس در تاریخ ۲۸ نوامبر در محل تئاتر دولتی اپرا و باله تفلیس توسط نخست وزیر گرجستان گیورگی کویریکاشویلی افتتاح خواهد شد.

همچنین در این مراسم نمایندگان رسمی دولت های خارجی و مسئولین سازمان های بین المللی به سخنرانی خواهند پرداخت.

در چارچوب این سمینار نیز دیدار های دوجانبه و جلسات رسمی برنامه ریزی شده است.

شایان به ذکر است که سمینار راه ابریشم تفلیس در سال ۲۰۱۵ تاسیس شده و هر دو سال یکبار برگزار می شود.