بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان


turnover

 

براساس گزارش اداره ملی آمار گرجستان از ماه ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۷  گردش تجارت خارجی گرجستان  ۹ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار بوده است.

از این مبلغ ۶۶٫۵ درصد آن سهم ده شریک تجاری گرجستان بوده است که عبارتند از :

  • ترکیه ( یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار)
  • روسیه (یک میلیارد و ۵۴ میلیون دلار)
  • چین ( ۸۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار )
  • آذربایجان
  • اوکراین
  • ارمانستان
  • آلمان
  • آمریکا
  • بلغارستان
  • ایتالیا