بودجه ۲۰۱۸ دولت گرجستان


Government-budget

به گزارش سایت bm.ge بودجه دولت در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال ۲۰۱۷ با ۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار لاری افزایش همراه خواهد بود و به ۱۲ میلیارد و ۴۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لاری خواهد رسید.

 

حجم کل مخارج دولت ۹ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لاری تعیین شده است که شامل

  • پرداخت کارمزد (۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لاری)،
  • محصولات و خدمات (۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لاری)،
  • بهره (۵۵۰ میلیون و یک هزار لاری)،
  • سوبسید (۴۴۵ میلیون و یک هزار لاری)،
  • کمک های مالی (۱۳۷۹ میلیون یک هزار لاری)،
  • تأمین اجتماعی (۳ میلیارد و ۴۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لاری)،
  • مخارج دیگر ( ۱ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لاری) می باشد.

 

طبق این گزارش بودجه سال ۲۰۱۸ برای وزارتخانه های گرجستان به صورت زیر تقسیم شده است :

وزارت بهداشت : ۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و هزار لاری

وزارت زیر ساخت و توسعه مناطق گرجستان : ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون و هزار لاری

وزارت علوم و آموزش : ۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار لاری

وزارت دفاع گرجستان :  ۸۰۲ میلیون لاری

وزارت امور داخلی گرجستان : ۵۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لاری

وزارت فرهنگ و ورزش گرجستان : ۲۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لاری

وزارت حفاظت محیط زیست، کشاورزی و توسعه روستاهای گرجستان : ۲۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لاری

وزارت اقتصادی و توسعه پایدار : ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لاری

وزارت زندانی ها گرجستان : ۱۵۰ میلیون لاری

وزارت امور خارجی گرجستان : ۱۲۰ میلیون ۹۰۰ هزار لاری

وزارت آوارگان و پناهندگان جنگی : ۹۶ میلیون و ۲۰۰ هزار لاری

وزارت دارایی گرجستان :  ۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لاری

وزارت دادگستری گرجستان : ۶۳ میلیون لاری

دفتر وزیر دولت گرجستان در امور مصالحه و برابری حقوق مدنی :  یک میلیون و ۶۰۰ هزار لاری