ترکیه، روسیه و چین بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان


export-and-export

طبق گزارش اداره ملی آمار گرجستان از ماه ژانویه تا اکتبر سالجاری در لیست محصولات صادر شده، صادرات سنگ مس و کنسانتره آن در رتبه اول قرار گرفته که میزان حاصل از آن  ۳۵۲ میلیون ۵۰۰ هزار دلار می باشد  و ۱۶ در صد از کل صادرات گرجستان را شامل می شود.

در رتبه دوم باید از آلیاژ آهن نام برد که صادرات آن به ۲۵۵ میلیون ۱۰۰ هزار دلار رسیده و ۱۱٫۶ درصد از کل صادرات را از آن خود کرده است.

صادرات خودرو در رتبه سوم لیست صادرات گرجستان قرار گرفته به صورتی که میزان آن به ۱۷۳ میلیون ۳۰۰ هزار دلار رسیده و ۷٫۹ درصد از کل صادرات را شامل گردیده.

 

import

 

در بخش واردات نفت و محصولات نفتی مجموعا ۵۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار را ثبت نمودند که ۸٫۷ در صد از کل واردات گرجستان را شامل می شوند، در رتبه دوم واردات، واردات خودرو با ۳۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار حضور دارد که ۵ .۹ درصد از کل واردات گرجستان در بر می گیرد و انواع دارو در رتبه بعد با ۲۷۸ میلیون ۵۰۰ هزار دلار ثبت گردیده که ۴٫۴ درصد از کل واردات را شامل می شود.

براساس گزارش اداره ملی آمار گرجستان، گردش مالی تجارت خارجی گرجستان از ماه ژانویه تا اکتبر سالجاری ۲ میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با ۳۲٫۱ در صد رشد همراه بوده است.

بر طبق این گزارش مبلغ ۹۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در بخش صادرات و ۱ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ۴۰۰ هزار دلار در بخش واردات ثبت گردیده است که سهم کشورهای مشترک المنافع در گردش مالی تجارت خارجی گرجستان ۳۲٫۵ در صد می باشد به صورتی که در بخش صادرات ۴۱٫۴ در صد و در بخش واردات ۲۹٫۴ در صد از آن این کشورها بوده است. 

در ادامه این گزارش سهم ده شریک تجاری گرجستان در گردش مالی تجارت خارجی گرجستان از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷ ، ۶۶٫۱ درصد عنوان گردیده که در رتبه های نخست به ترتیب ترکیه (۱ میلیارد و ۲۸ هزار دلار) ، روسیه  ( ۹۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار) و چین (۷۲۸ میلیون دلار) می باشند.