کنفرانس بررسی و توسعه روابط اقتصادی ایران و گرجستان ۱۲/۰۲/۲۰۱۶


 

دانلود ویدیو پخش شده کنفرانس بررسی و توسعه روابط اقتصادی ایران و گرجستان از شبکه روستاوی۲