حضور گرجستان در نمایشگاه بین المللی چین


China-International-Fair-for-Investment-&-Trade

بر طبق گزارش وزارت توسعه پایدار و اقتصاد گرجستان در تاریخ هجدهم تا بیست و یکم سپتامبر سالجاری در شهر شیامن جمهوری چین با ابتکار دولت چین بزرگترین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و تجارت با عنوان

(China International Fair for Investment & Trade)  برگزار می شود.

کشور گرجستان در این نمایشگاه به صورت افتخاری حضور می یابد.

براساس این گزارش در تاریخ ۱۸ سپتامبر، روز افتتاحیه نمایشگاه مجمع کسب و کار گرجستان و چین با حضور وزیر اقتصاد گرجستان آقای گیورگی گاخاریا و وزیر کشاورزی آقای لوان داویتاشویلی برنامه ریزی شده است. هدف از برگزاری مجمع کسب و کار در روز افتتاحیه نمایشگاه، توسعه همکاری گرجستان و چین، دیدار های دوجانبه و برنامه های رسمی دیگر عنوان شده است.