حمایت مالی بانک EBRD از گرجستان


bank-EBRD

وزارت مالی گرجستان از برقراری توافقنامه بین گرجستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) در جهت حمایت مالی پروژه بازسازی نیروگاه برق آبی Enguri خبر داد.

این سند توسط آقای ماموکا باختادزه وزیر مالی گرجستان و آقای برونو بالوانرا رئیس منطقه ای بانک EBRD  در قفقاز، مولداوی و بلاروس به امضاء رسید. 

طبق این توافقنامه بانک اروپایی بازسازی و توسعه ۲۸ میلیون یورو در جهت بازسازی نیروگاه برق آبی Enguri به گرجستان پرداخت خواهد کرد. مدت اجرای این پروژه سالهای ۲۰۱۸-۲۰۲۱ اعلام شده است.