دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با همتای خود


meeting-iran-and-georgia

آقای گیورگی گاخاریا وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آقای علی ربیعی در تاریخ ۹ اکتبر دیدار و مذاکره نمودند.

این دیدار در چارچوب حضور هیأت اعزامی ایران به منظور شرکت در ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و گرجستان انجام پذیرفت.

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان طرفین راجع به توسعه حمل و نقل به گفتگو پرداختند.

 در پایان این دیدار آقای گاخاریا اعلام نمود که جهت رسیدن ایران به بازارهای هدف دیگر کشورها، توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور بسیار حائز اهمیت می باشد.

همچنین وی افزود که شرکت های ایرانی از طریق ساخت کارخانه در گرجستان به صورت مشترک می توانند از رژیم های تجارت آزاد گرجستان استفاده نمایند. 

امروز ۱۰ اکتبر مجمع تجاری گرجستان و ایران نیز برگزار گردید که شرکت کنندگان این مجمع درباره چشم انداز های همکاری ایران و گرجستان در زمینه های انرژی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، آّب، فرهنگ و آموزش به گفتگو پرداختند.

شایان ذکر است که طبق داده های هشت ماهه سالجاری گردش مالی تجاری بین دو کشور ایران و گرجستان نسبت به سال قبل با ۴۸% رشد همراه بوده است.

لازم به ذکر است در مدت نه ماه سال ۲۰۱۷  شمار گردشگران ایرانی که به گرجستان سفر نموده اند ۱۲۷ % افزایش یافته است.