صادرات آرد گرجستان به بازار های ایران، عراق و آنگولا


flour-georgia

براساس داده های انجمن تولیدکنندگان گندم و آرد گرجستان در ماه اکتبر سالجاری از گرجستان ۱۰۹۶ تن آرد صادر شده است که ۹۰۴ تن به کشور آنگولا، ۴۸ تن به ایران و ۱۴۴ تن به عراق صادر شده است.

همچنین کشورهایی که بیشترین میزان واردات آرد به گرجستان دارند شامل روسیه، اوکراین، ایتالیا و اتریش می شود که  ۱۵۱۵ تن آرد را به گرجستان وارد نموده اند.