مجمع کسب و کار بین گرجستان و هند


chamber-industy-georgia

مجمع کسب و کار بین دو کشور گرجستان و هند توسط اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان در تفلیس برگزار گردید.

 این جلسه که با سخنرانی سفیر هند در گرجستان و ارمنستان آقای Yogendra Tsangvani  و معاون دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان خانم Nato Chikovani آغاز گردید در جهت معرفی توانمندی های سرمایه گذاری گرجستان و دیدار های دوجانبه با حضور بیست شرکت هندی که در زمینه های داروسازی، بازیافت آب معدنی، بخش انرژی، تکنولوژی، ساخت و ساز، املاک و …  فعالیت می نمایند برگزار گردید.

علاوه بر آن جهت تعمیق روابط اقتصادی- بازرگانی این دو کشور بین اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان و بخش صنایع هند یادداشت همکاری به امضاء رسید.