مجمع کسب و کار گرجستان و استونی در تفلیس


georgia-and-Estonia

به گزارش وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، در تاریخ ۱ نوامبر با همکاری اتاق های بازرگانی و صنایع گرجستان و استونی در هتل تبیلیسی ماریوت تفلیس مجمع کسب و کار گرجستان و استونی برگزار گردید.

 این مجمع با حضور رئیس جمهور استونی خانم کرستی کالیولاید، وزیر اقتصاد و زیر ساخت استونی، نخست وزیر گرجستان، مسئولین رسمی دولت گرجستان و تجار و بازرگانان گرجستان و استونی برگزار گردید.

از بیشترین موضوعاتی که در این مجمع مورد توجه قرار گرفت می توان از املاک، ساخت و ساز، مواد غذایی، حمل و نقل، گردشگری، انرژی و … نام برد.

به گفته آقای گیورگی چرکزیشویلی معاون وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان روابط اقتصادی دو کشور روز به روز در حال توسعه می باشد به صورتی که سرمایه گذاری های مستقیم بازرگانان و سرمایه گذاران کشور استونی در گرجستان در چند سال اخیر رو به افزایش است.

شایان ذکر است که امسال گرجستان و استونی ۲۵ امین سالگرد برقراری روابط دیپلماسی خود را جشن می گیرند.  

داده های به دست آمده از ماههای ژانویه تا سپتامبر سالجاری حاکی از رشد گردش تجاری بین گرجستان و استونی به میزان ۶ درصد می باشد که این درصد برابر است با  ۷ میلیون و ۲۹ هزار دلار.

همچنین شمار گردشگران استونی از گرجستان در مدت نه ماه سال ۲۰۱۷ در قیاس با مدت مشابه سال قبل با   ۴۰ درصد افزایش همراه بوده است.