نشست اقتصادی بازرگانان گرجستان و ایران با حضور وزریر امور خارجه ایران


نشست اقتصادی بازرگانان گرجستان و ایران با حضور وزریر امور خارجه ایران دکتر محمد جواد ظریف در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ برابر با ۱۸/۴/۲۰۱۷