گزارش نتایج طرح دولتی Produce in Georgia


prodiuce-in-georgia

 

طبق گزارش سایت bm.ge در چارچوب طرح دولتی Produce in Georgia که از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ آغاز شده، تا کنون ۵۵ میلیون لاری از بودجه دولت صرف این طرح شده است.

براساس این گزارش، طرح دولتی Produce in Georgia از ۳۱۲ پروژه حمایت مالی نموده و باعث اشتغال ۱۴ هزار و ۳۹۱ نفر گردیده است.

همچنین در چارچوب طرح ( حمایت و پشتیبانی از تولیدی های کوچک ) در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ، ۳۲۰۴ پروژه تأمین شده است.

بر طبق اطلاعات اداره ملی آمار گرجستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ تولید محصولات  با ۸ میلیارد ۳۰۰ هزار لاری افزایش همراه بوده است.

در سال ۲۰۱۶ مبلغ تولید محصولات در بخش بیزینس ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ هزار لاری بوده است که باعث اشتغال ۶۳۱ هزار نفر در نیمه دوم سالجاری شده است.

نکته قابل توجه در این گزارش این بوده است که در هنگام آغاز طرح Produce in Georgia در سال  ۲۰۱۴ (۱۰ ماه) محصولات صادر شده ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بوده که در سال ۲۰۱۷  (۱۰ ماه) این میزان با کاهش همراه بوده است و به ۲ میلیارد و ۲۰۳ میلیون دلار رسیده است.  

شایان ذکر است که این طرح از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و هدف آن توسعه تولیدات، پشتیبانی از تولید کنندگان و حمایت و پشتیبانی از کارخانه های تولیدی می باشد.