اخبار اقتصادی
house-of-chess-1
وزارت کشاورزی گرجستان از افتتاح کارخانه تولید فرآورده های لبنی […]

احداث کارخانه خانه پنیر ...

meeting-iran-and-georgia
آقای گیورگی گاخاریا وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان با […]

دیدار وزیر تعاون، کار ...