فرصتهای سرمایه گذاری در گرجستان

مزایای سرمایه گذاری در گرجستان

* نیروی كار 1.9 میلیون نفری گرجستان تحصیل كرده هستند ( 30.8 دارای مدارك دانشگاهی هستند )
* میانگین حقوق ماهیانه 363 دلار طبق آمار سال 2015 می باشد .
* گرجستان از سال 2000 عضو سازمان تجارت جهانی است . عملیات گمرکی بسیار آسان و با سرعت انجام می شود. سیاست تجارت خارجی عموما با اروپا و آمریكا و همچنین تجارت آزاد با كشور تركیه و كشورهای مستقل المنافع دارد .
گرجستان هیچ محدودیت تجاری با هیچ كشوری ندارد.
* زیر ساختهای تجاری گرجستان بسیار خوب است .یك شبكه سراسری پویا از راه آهن و راهها و بنادر و فرودگاهها دارد.
* رشد سرمایه گذاری خارجی در گرجستان از سال 2003 به بعد در نتیجه انجام اصلاحات در مرزها برای سهولت بیشتر مبادلات مرزی و كاستن هزینه های آن ، رشد فزاینده ای را تجربه كرده است .
* مالیات کم
* سیاست تجارت آزاد
* رشد اقتصادی پایدار
براساس آمار در بیشتر نقاط جهان خرید زمین و ساخت […]

ساخت و ساز
کشور گرجستان در زمان باستان به نام (ایبریا) نامیده می […]

کشاورزی در گرجستان